درباره ما


موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید به مدیریت مهندس حمیدرضا فرهنگ در دو بخش اصلی موسیقی و هنرهای تجسمی مشغول به کار است .

 مشاهده سوابق علمی و هنری آقای فرهنگ :  حمیدرضا فرهنگ