قوانین و مقررات

لطفا موارد زیر را رعایت فرمایید:

  1. لطفا در وارد کردن کد ملی، ایمیل و شماره تماس خود نهایت دقت را بفرمایید.
  2. قبل از نهایی کردن هرگونه ثبت نام و واریز وجه هماهنگی کلیه موارد با پذیرش موسسه الزامی است، در غیر اینصورت مسئولیت عدم هماهنگی به عهده شما خواهد بود.
  3. در انتخاب زمان کلاس از جمله روز و ساعت آن دقت کافی را مبزول فرمایید.
  4. در صورتی که هنرجو پس از شروع دوره اعلام انصراف نماید، 30% از شهریه جلسات باقی مانده به وی مسترد خواهد شد.